Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej w kontekście organizacji i zarządzania


Uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów , poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka,

Liczba godzin dydaktycznych: 6
 Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy: poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka, przeanalizują zadania nauczyciela wobec dziecka i rodziców wynikające z realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracują narzędzia do obserwacji zajęć dydaktyczno wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela, nabędą umiejętności związanych z dokonywaniem ewaluacji programów wychowania w przedszkolu.

Przebieg szkolenia:

  • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego.
  • Wprowadzenie zmian w wewnętrznej dokumentacji - statut, regulaminy i procedury
  • Organizacja edukacji zorientowanej na dziecko.
  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - zadnia  nauczyciela.
  • Nadzór  dyrektora nad  realizacją: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnozowania rozwoju dziecka
  • Obserwacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela,
  • Programy wychowania przedszkolnego opracowanie  zatwierdzenie i ewaluacja.
  • Regulacje prawne dla bezpieczeństwa dzieci.

Edukatorzy:

Barbara Szeląg
Trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego

Dodatkowe informacje:

Stosowane metody pracy podczas szkolenia: wykład, praca w grupach, problem solving.

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również:


Opinie:

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
Relacje
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
27 stycznia 2011r w Samorzadowym Przedszkolu "Promyczek" w Krakowie Barbara Szeląg przeprowadziła autorskie szkolenie "Nowe tendencje w edukacji przed...

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
Relacje
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
15 stycznia 2011r Barbara Szeląg przeprowadziła autorskie szkolenie "Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej w kontekście organizacji i zarządzania" w...

 Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
Relacje
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej - Kraków
19 listopada 2010 r. Hotel Panorama w Krakowie gościł uczestników autorskiego szkolenia Barbary Szeląg "Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej w kont...


szkolenie Rad Pedagogicznych
Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?

szkolenie Rad Pedagogicznych
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Andrzej Peć
Regionalista, pedagog i etnolog, autor publikacji pedagogicznych.

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Dorota Kamińska
Certyfikowany Trener TOCFE. Pedagog, neurologopeda, nauczyciel akademicki i ed...