Tematyka


Wynik wyszukiwania dla: umiejętności wychowawcze


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Ilość szkoleń: 46 - pokaż wyniki dla szkoleń otwartych
Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi dla dzieci.

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Warsztat poprzez dużą dawkę ćwiczeń  muzyczno-ruchowych dostarczy okazji do rozwijania zdolności twórczego myślenia i działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i  zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków, oraz umiejętności wykorzystywania w swojej pracy nabytych wiedzy i umiejętności.
 

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju

Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec
Warsztaty pomagają skutecznie i z sukcesem przeprowadzić grupę przez wszystkie fazy jej rozwoju przy wykorzystaniu atrakcyjnych gier, zabaw, ćwiczeń i tańców.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i zajęć indywidualnych

Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwijających

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)

O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyjnego u dzieci.

Praca z uczniem 6 letnim w szkole

Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji

Zwiastuny wiosny  - warsztaty dla rodziców i dzieci

W poszukiwaniu zimowych inspiracji  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Sposób na nudę  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak pięknie być razem - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak motywować dzieci?

Agresja u dzieci

Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Uczestnicy kursu nabędą umiejętność zastosowania w praktyce różnych form i metod pracy sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. Będą umieć wspierać zarówno zdolności specjalne, jak i słabsze strony funkcjonowania dzieci, poprzez wykorzystywanie mocnych. UWAGA: Przedszkole może realizować ten nowatorski sposób pracy, jako innowację pedagogiczną.

Inne polecane szkolenie:
"Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka"

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • edukacja matematyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Uczestnicy poznają zadania i ćwiczenia inspirowane muzyką, integrujące różne dyscypliny sztuki - teatr, plastykę, muzykę.
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

Dziecko z Zespołem Aspergera
Dziecko z Zespołem Aspergera
Metody pracy indywidualnej i w grupie z przedszkolakami z Zespołem Aspergera i z cechami ze spektrum zaburzenia. Zalecane terapie wspomagające

dziecko z SPE • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej. Profilaktyk

 Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych
Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Jak stworzyć warunki organizacyjne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Uczestnicy poznają sens twórczego obcowania dzieci z muzyką według idei Carla Orffa,posiądą elementarne umiejętności stosowania różnorodnych zadań twórczych i odtwórczych

autorytet nauczyciela • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Poznanie sposobów stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dziecka z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka . Wskazanie możliwości połączenia nauki i twórczej zabawy

dziecko zdolne • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Zastosowanie elementów muzykoterapii
Zastosowanie elementów muzykoterapii
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania muzyki do niwelowania stanów napięcia emocjonalnego i zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Ważniejsze prawidłowości, które warto znać przy wspomaganiu dzieci w skupianiu uwagi i świadomym zapamiętywaniu.

edukacja matematyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Wszystko z papieru
Wszystko z papieru
Uczestnicy poznają techniki plastyczne wykorzystujące papier: quilling, scrapbooking, pergamano, emboosing, kartki przestrzenne.

edukacja artystyczna • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Edukacja ekologiczna przedszkolaka
Edukacja ekologiczna przedszkolaka
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania materiałów z recyklingu jako wartościowych materiałów plastycznych do tworzenia biżuterii artystycznej, maskotek, aplikacji tkania oraz tworzenia struktur przestrzennych.
edukacja artystyczna • edukacja przyrodnicza • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Historia sztuki dla najmłodszych
Historia sztuki dla najmłodszych
Uczestnicy poznają wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki oraz sposoby samodzielnej realizacji tematów z dziedziny historii sztuki przy zastosowaniu odpowiednich zadań plastycznych do ich twórczej interpretacji w pracy z dziećmi
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela
Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela
Uczestnicy poznają różnorodność działań muzycznych, mających na celu integrację grupy, wszechstronny rozwój każdego z jej uczestników a także dostarczenie olbrzymiej dawki radości podczas wspólnej zabawy
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w indywidualizacji procesu nauczania - uczenia się, szeroko rozumianej diagnozie i rozpoznawaniu możliwości dziecka
 
 
 
 
 

Inne polecane szkolenie zamknięte:
"Wielointeligentna edukacja dla dziecka"

dziecko zdolne • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Badanie umiejętności matematycznych dzieci
Badanie umiejętności matematycznych dzieci
Uczestnicy poznają sposoby badania dzieci podczas prowadzenia zajęć z całą grupą, poznają sposoby konstruowania programów dydaktyczno-wyrównawczych

edukacja matematyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Uczestnicy zapoznają się z emocjonalnymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i sposobami podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci na sytuacje pełne napięć
edukacja matematyczna • dziecko zdolne • dziecko z SPE • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Odimienna Metoda Nauki Czytania
Odimienna Metoda Nauki Czytania
Uczestnicy poznają założenia Odimiennej Metody Nauki Czytania, zostaną wyposażeni w umiejętności metodyczne dotyczące wdrażania umiejętności czytania

podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Kształcenie muzyczno-ruchowe w przedszkolu

Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym
Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym
Uczestnicy poznają idę i możliwości realizacji edukacji regionalnej w wychowaniu przedszkolnym.
edukacja artystyczna • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • współpraca z rodzicami • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

Tańce i zabawy z instrumentami
Tańce i zabawy z instrumentami
Uczestnicy poznają różne koncepcje prowadzenia zajęć muzycznych z zastosowaniem zabaw muzyczno - ruchowych oraz zabaw z instrumentami.

edukacja artystyczna • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania
Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania
Uczestnicy poznają bezpośrednie doświadczenie pozytywnego oddziaływania muzyki - stymulacje rytmiczno - ruchowe.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjnego
Muzykoterapia z elementami tańca integracyjnego
Uczestnicy poznają możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z dzieckiem. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Każdy może być aktorem
Każdy może być aktorem
Ukazanie teatru jako doskonałego narzędzia do realizacji zadań poznawczych i wychowawczych jakie stoją przed nowoczesną edukacją. Wykorzystanie technik teatralnych w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji dziecka
Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji dziecka
Uczestnik zdobędzie umiejętność stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wspomagających pracę wychowawczą i dydaktyczną.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji
Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji
Uczestnik pozna różnorodne formy aktywności artystycznej znajdujące zastosowanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Edukacja wielokulturowa
Edukacja wielokulturowa
Uczestnik pozna założenia edukacji wielokulturowej we wczesnej edukacji, nabędzie umiejętność stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wybranych narodów i grup regionalnych

edukacja artystyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci p...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z Zespołem Aspergera
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Ewa Lelo
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Katarzyna Kiwior
Nauczyciel muzyki, umuzykalnienia, rytmiki,kształcenia słuchu z teorią.

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Iwona Zych
Psycholog, pedagog, prowadząca warsztaty rozwojowe