Kontrola zarządcza w przedszkolu
Liczba godzin dydaktycznych: 7
Maksymalna ilość uczestników: 25
 Cel szkolenia:

Do prawidłowego funkcjonowania w placówkach oświatowych systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki. Stworzenie adekwatnego systemu kontroli zarządczej powinno się rozpocząć od inwentaryzacji dokumentacji, w tym od usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem. W każdej placówce większość z nich jest przygotowana, z tym tylko że należy to wszystko uporządkować i dokonać aktualizacji.
Podanie gotowych dokumentów, które mogłyby być wykorzystane przez wszystkie jednostki, byłoby bardzo trudne. Dlatego wiedza uzyskana na niniejszym szkoleniu będzie stanowiła doskonałą podstawę do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danego przedszkola.

Przebieg szkolenia:

Moduł I. Kontrola zarządcza według przepisów prawa

1. Czym jest kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych?
2. Definicja i cel kontroli zarządczej
3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
4. Obowiązki dyrektorów
5. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej
6. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów
 
Moduł II. Budowanie i wdrożenie systemu kontroli w przedszkolu

1.  Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą
2. Analiza standardów, wytycznych i wskazówek pod kątem realizacji kontroli zarządczej w przedszkolu:
- środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej,
- wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji,
- zarządzanie ryzykiem (szerzej o ryzyku w Module III)
- dokumentowanie procesu kontroli zarządczej,
- mechanizmy kontroli zarządczej,
- rola efektywnego systemu komunikowania w kontroli zarządczej,
- samoocena procesu kontroli zarządczej i wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (szerzej w Module IV).
3.  Regulamin kontroli zarządczej. Prezentacja przykładowych regulaminów.
4. Indywidualne spojrzenie na kontrolę zarządczą w poszczególnych przedszkolach - adekwatność kontroli zarządczej
5. W jakim zakresie procedury istniejące w przedszkolu wpisują się w system kontroli zarządczej?
6. Prezentacja przykładowych procedur, regulaminów, zarządzeń, itd. dotyczących kontroli zarządczej
   
Moduł III. Zarządzanie ryzykiem

1. Definicja pojęcia: ryzyko i zarządzanie ryzkiem
2. Identyfikacja ryzyka
3. Analiza ryzyka
4. Punktowa ocena ryzyka
5. Hierarchizacja ryzyka
6. Rejestr ryzyka
7. Zarządzanie ryzkiem
8. Przykładowa dokumentacja zarządzania ryzykiem - wzory, przykłady i gotowe rozwiązania
 
Moduł IV. Monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej

1. Monitorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej
2. Samoocena kontroli zarządczej
3. Audyt wewnętrzny
4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
5.  Omówienie najczęściej pojawiających się błędów

Edukatorzy:

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Dodatkowe informacje:

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: pakiet gotowych wzorów dokumentów dotyczących kontroli zarządczej.

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również:


Opinie:

Kontrola zarządcza w przedszkolu - Szczecin
Relacje
Kontrola zarządcza w przedszkolu - Szczecin
17 maja 2013 r. w Przedszkolu w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie odbyło się szkolenie "Kontrola zarządcza w przedszkolu", które prowadził Dariusz...


szkolenie Rad Pedagogicznych
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dzieć...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Małgorzata Maćkowiak
Artysta plastyk, nauczyciel i instruktor z zakresu edukacji plastycznej

Iwona Majewska-Opiełka
Trener liderów, mówca motywacyjny, psycholog-doradca rozwoju osobowości.

Monika Lorek
Pedagog,dyrektor sieci przedszkoli "100 Bajek".

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki