Prawo wewnętrzne w przedszkolu
Liczba godzin dydaktycznych: 6
Maksymalna ilość uczestników: 25
 Cel szkolenia:

Każde przedszkole funkcjonuje w sferze określonych regulacji prawnych. Jednocześnie przepisy prawa oświatowego nakładają na przedszkola obowiązek opracowywania wewnętrznych aktów prawnych, których zadaniem jest uszczegółowienie kwestii nieuregulowanych w ustawach lub rozporządzeniach.
Prawo wewnętrzne stanowione jest w formach: uchwał i zarządzeń. Akty te powinny odpowiadać pewnym wymogom technicznym. Wiele z tych wymogów dotyczy także załączników do uchwał i zarządzeń, w których umieszcza się w szczególności: statuty, regulaminy, instrukcje, procedury.
Jak wskazuje praktyka, organy przedszkola mają problemy z zastosowaniem prawidłowych zasad tworzenia dokumentów stanowiących prawo wewnątrzprzedszkolnego. Przyczyną, a jednocześnie  usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy, jest brak odpowiedniego przygotowania w tym zakresie.
Szkolenie uzupełnione jest o zasady tworzenia decyzji administracyjnych i innych dokumentów kierownictwa wewnętrznego.

Przebieg szkolenia:

(możliwość modyfikacji programu)
1. Rodzaje aktów prawa wewnętrznego
- uchwały organów kolegialnych przedszkola
- zarządzenia dyrektora przedszkola
2. Zasady tworzenia aktów prawa wewnętrznego
- tworzenie uchwał rady przedszkola
- tworzenie uchwał rady pedagogicznej
- tworzenie uchwał rady rodziców
- tworzenie zarządzeń dyrektora przedszkola
3. Rodzaje załączniki do aktów prawa wewnętrznego
- statuty
- regulaminy
- instrukcje
4. Zasady tworzenia załączników do aktów prawa wewnętrznego
5. Prawne aspekty funkcjonowania procedur przedszkolnych
- cel opracowywania procedur
- podstawa prawna opracowywania procedur
- zasady tworzenia procedur
6. Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola
7. Inne akty kierownictwa wewnętrznego

Edukatorzy:

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Dodatkowe informacje:

Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: przewodnik po zasadach tworzenia prawa wewnętrznego w przedszkolu wraz ze wzorami wybranych dokumentów (wydruk komputerowy) lub publikacja „Prawo wewnętrzne w przedszkolu” Wydawnictwa Raabe. Dariusz Skrzyński – prowadzący - był redaktorem prowadzącym publikacji „Prawo wewnętrzne w przedszkolu”.

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Józefa Kostrzewskiego 17
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Sposób na nudę - warsztaty dla rodziców i dzieci

szkolenie Rad Pedagogicznych
Zwiastuny wiosny - warsztaty dla rodziców i dzieci

szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)...
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Monika Lorek
Pedagog,dyrektor sieci przedszkoli "100 Bajek".

Ewa Jakacka
Prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu...

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Małgorzata Barańska
Rzeczniczka mądrej, przemyślanej,integracji w nauczaniu i wychowaniu.