Tematyka


Wynik wyszukiwania dla: wspomaganie rozwoju


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Ilość szkoleń: 37 - pokaż wyniki dla szkoleń otwartych
Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - część II

Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka

Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi dla dzieci.

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Warsztat poprzez dużą dawkę ćwiczeń  muzyczno-ruchowych dostarczy okazji do rozwijania zdolności twórczego myślenia i działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i  zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków, oraz umiejętności wykorzystywania w swojej pracy nabytych wiedzy i umiejętności.
 

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju

Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec
Warsztaty pomagają skutecznie i z sukcesem przeprowadzić grupę przez wszystkie fazy jej rozwoju przy wykorzystaniu atrakcyjnych gier, zabaw, ćwiczeń i tańców.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?
Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?
Warsztaty przekazują duży zasób zabaw i tańców oraz doskonalą umiejętności prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem technik muzycznych.

edukacja artystyczna • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i zajęć indywidualnych

Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i zajęć indywidualnych

Wykorzystanie różnych form tańca, ruchu i zabawy
Wykorzystanie różnych form tańca, ruchu i zabawy
Warsztaty przekazują duży zasób zabaw ćwiczeń i form muzyczno-ruchowych, stanowiących istotny czynnik rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka wchodzącego w wiek szkolny.

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwijających

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)

Praca z uczniem 6 letnim w szkole

Storyline - opowieść w jednej linii
Storyline - opowieść w jednej linii
Metoda Storyline zwana jest inaczej metodą opowieści wychowawczej, metodą tematu lub szkocką – ponieważ została opracowana ponad 20 lat temu w Szkocji przez Steve’a Bella. Jest oparta na wątku historyjki, tworzącej bazę dla przestrzeni edukacyjnej. W Polsce przyjęła się nazwa Storyline (story – opowieść, line – linia), czyli opowieść, która wyznacza główną linię zajęć. Metoda ta zaliczana jest do metod aktywizujących.

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

Zwiastuny wiosny  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Sposób na nudę  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak pięknie być razem - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak motywować dzieci?

Agresja u dzieci

Twórcze  zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Uczestnicy kursu nabędą umiejętność zastosowania w praktyce różnych form i metod pracy sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. Będą umieć wspierać zarówno zdolności specjalne, jak i słabsze strony funkcjonowania dzieci, poprzez wykorzystywanie mocnych. UWAGA: Przedszkole może realizować ten nowatorski sposób pracy, jako innowację pedagogiczną.

Inne polecane szkolenie:
"Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka"

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • edukacja matematyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Uczestnicy poznają zadania i ćwiczenia inspirowane muzyką, integrujące różne dyscypliny sztuki - teatr, plastykę, muzykę.
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

Dziecko z Zespołem Aspergera
Dziecko z Zespołem Aspergera
Metody pracy indywidualnej i w grupie z przedszkolakami z Zespołem Aspergera i z cechami ze spektrum zaburzenia. Zalecane terapie wspomagające

dziecko z SPE • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej. Profilaktyk

Podstawa Programowa - Planowanie
Podstawa Programowa - Planowanie
Jak umiejętnie planować i dokumentować pracę nauczyciela przedszkola? Jakie formy i metody rozwiązań organizacyjnych zastosować w pracy z grupą?

autorytet nauczyciela • podstawa programowa • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • wypalenie zawodowe

 Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej
Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej
Jak skutecznie wspomagać rozwój umysłowy oraz edukację matematyczną małego dziecka? Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki?

podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych
Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Jak stworzyć warunki organizacyjne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Uczestnicy poznają sens twórczego obcowania dzieci z muzyką według idei Carla Orffa,posiądą elementarne umiejętności stosowania różnorodnych zadań twórczych i odtwórczych

autorytet nauczyciela • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej
Uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów , poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka,
podstawa programowa • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Poznanie sposobów stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dziecka z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka . Wskazanie możliwości połączenia nauki i twórczej zabawy

dziecko zdolne • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Zastosowanie elementów muzykoterapii
Zastosowanie elementów muzykoterapii
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania muzyki do niwelowania stanów napięcia emocjonalnego i zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Ważniejsze prawidłowości, które warto znać przy wspomaganiu dzieci w skupianiu uwagi i świadomym zapamiętywaniu.

edukacja matematyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami


szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.
NOWOŚĆ

szkolenie otwarte
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Trudny rodzic - jak prawidłowo budować relacje
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Dominik Machał
Dyplomowany Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.