Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji
Liczba godzin dydaktycznych: 7-8
Maksymalna ilość uczestników: 20
 Cel szkolenia:

1. Wypracowanie odpowiednich postaw służących budowaniu autorytetu nauczyciela-wychowawcy.
2. Podwyższenie skuteczności działań nauczyciela.
3. Wzmocnienie poczucia wartości własnej  w  pełnionej roli zawodowej.
4. Uczenie się i doświadczanie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, trenowanie umiejętności zadawania pytań, udzielania motywującej informacji zwrotnej - analizowanie różnych stylów komunikacji z dziećmi.
5. Nabycie  praktycznej wiedzy, która pomoże nauczycielowi zwiększyć zaufanie do siebie, swoich możliwości i umiejętności.
6. Pobudzenie do refleksji zawodowej i osobistej.
 

Przebieg szkolenia:

1. Motywacje wyboru zawodu.
2. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na budowanie autorytetu nauczyciela.
3. Kompetencje nauczyciela a relacje z dziećmi.
4. Ukryte teorie osobowości.
5. Emocje i uczucia – jak je okazywać / odczytywać.
6. Jaką role odgrywają dorośli w procesie emocjonalnego dojrzewania dzieci.
7. Język emocji – pożądany i skuteczny sposób komunikowania się nauczyciela z dziećmi.
 

Edukatorzy:

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Dodatkowe informacje:

Forma szkolenia: wykład problemowy, metoda praktyczna - dyskusja, ćwiczenia warsztatowe.
Wymagane środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, flamastry, szpilki, białe kartki A4, rzutnik, ekran, odtwarzacz CD.
Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: pakiet "dobrych rad".
 

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.
 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Katarzyna Kiwior
Nauczyciel muzyki, umuzykalnienia, rytmiki,kształcenia słuchu z teorią.

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Anna Machacz
Teatrolog i pedagog,realizatorka autorskich projektów edukacyjnych