Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski
Liczba godzin dydaktycznych: 5
 Cel szkolenia:

Przedstawienie najważniejszych i aktualnych ustaleń dotyczących gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Omówienie etapów prowadzenia diagnozy i sposobów ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie są potrzebne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osiągnięcia wystarczającej gotowości do nauki szkolnej.
 

Przebieg szkolenia:

1. Najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.
2. Nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych w szatni, łazience, sali (stołówce).
3. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci.
4. Nauczycielska diagnoza funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy.
5. Nauczycielska diagnoza podejmowania i realizowania zadań przez dzieci.
 

Edukatorzy:

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Dodatkowe informacje:

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci p...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

szkolenie Rad Pedagogicznych
Odimienna Metoda Nauki Czytania
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Maria Tomaszewska
Ukończyła Wydział Wychowania Muzycznego na Akademii Muzycznej w Gdańsku, a nas...

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Iwona Zych
Psycholog, pedagog, prowadząca warsztaty rozwojowe

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...