Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwijających
Liczba godzin dydaktycznych: 5
 Przebieg szkolenia:


 1. Przystosowanie się dzieci do przedszkola w świetle badań G. Sochaczewskiej.

 2. Porady dla rodziców dotyczące przygotowania dzieci do przedszkola.

 3. Wspomaganie młodszych przedszkolaków w rozwoju umysłowym poprzez zajęcia i zabawy doskonalące:
  • skupianie uwagi, zapamiętywanie (ludzi, wierszy na pamięć itp.)
  •  ilustrowanie opowiadań wg. metodyki Dorosły opowiada - dzieci ilustrują,
  • komunikację niewerbalną poprzez opowiadania ruchowe,
  • umiejętności matematyczne: liczenie palców, liczenie na palcach, wymiany 1:1, dodawanie i odejmowanie, orientacja przestrzenna z punktu widzenia dziecka.

Edukatorzy:

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Dodatkowe informacje:

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.
 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci p...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Trudny rodzic - jak prawidłowo budować relacje
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego