Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Liczba godzin dydaktycznych: 8
Maksymalna ilość uczestników: 16
 Cel szkolenia:

1. Charakterystyka kompetencji kluczowych według Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE L 394/13, 2006) w ujęciu teoretycznym. 
2. Charakterystyka okresów krytycznych w rozwoju dziecka w odniesieniu do kształtowania kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych u dzieci.
3. Adekwatne oddziaływania pedagogiczne na dziecko z deficytami społecznymi, emocjonalnymi, manifestujące zachowania trudne 
4. Propozycje scenariuszy zajęć i zabaw do pracy w grupie i podczas indywidualnych zajęć z dziećmi, kształtujących kluczowe kompetencje.
5. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka, nad kształtowaniem kluczowych kompetencji dziecka w środowisku rodzinnym.
6. Wzmocnienie pedagogów, poprzez uzewnętrznienie ich zasobów i aktywację motywacji wewnętrznej.
 

Przebieg szkolenia:

Część teoretyczno / warsztatowa  – omówienie zagadnień zawartych w celach szkolenia w ujęciu teoretycznym z praktycznymi ćwiczeniami adekwatnie dobranymi do proponowanych treści, przy propozycji scenariuszy  zabaw i zajęć zorganizowanych z uczestnikami grupy dla kształtowania kluczowych kompetencji u dzieci. 
 
 

Edukatorzy:

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek

Dodatkowe informacje:

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: papier, kredki, plastelina, balony, nośnik do odtwarzania muzyki.
 
Szkolenie jest realizowane według autorskiego programu, opracowanego przez Agnieszkę Kozdroń.
Szkolenie o charakterze zindywidualizowanym. Przed realizacją zalecany jest kontakt z placówką, celem określenia kluczowych dla Klientów potrzeb i problemów. Szkolenie to z założenia odpowiadać ma na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w ujęciu wyłącznie praktycznym.
 

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.
 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i za...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek

Barbara Szeląg
Trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego

Anna Machacz
Teatrolog i pedagog,realizatorka autorskich projektów edukacyjnych