Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi - z uwzględnieniem dzieci z SPP


Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków, oraz umiejętności wykorzystywania w swojej pracy nabytych wiedzy i umiejętności.
 


Liczba godzin dydaktycznych: 8
 Cel szkolenia:

 
-  nabycie nowego narzędzia pracy;
-  pokazanie ruchu jako jednego z ważniejszych środków niewerbalnego wyrażania siebie;
-  ukazanie możliwości oddziaływania tańca, ruchu i muzyki na kreatywne działanie i myślenie;
-  ukazanie szerokiego zasobu form muzyczno-ruchowych, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;
-  doskonalenie i pogłębienie świadomości samego siebie i własnego ciała poprzez przeżywanie muzyki w ruchu improwizowanym, tańcu i działaniach twórczych
 

Przebieg szkolenia:

• Wstęp teoretyczny 
- rola komunikacji niewerbalnej i możliwości opierania się na niej w lepszym rozumieniu zachowań dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój,
- Terapia Tańcem i Ruchem formą wykorzystującą ruch i elementy tańca w procesie rozwoju dziecka.
 
• Ćwiczenia praktyczne /do wykorzystania w swojej pracy/
- obserwacja i analiza ruchu,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu niewerbalnego poprzez taniec, ruch, zabawę oraz rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania,
- stworzenie akceptowalnych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć,
- sposoby rozpoznawania i bezpiecznego wyrażania uczuć,
- odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań,
- poprawa uspołecznienia i interakcji,
- tworzenie spójnej osobowości i integracja psychofizyczna.
 
 

Edukatorzy:

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dodatkowe informacje:

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: płyty CD z muzyką do tańców dla uczestników oraz materiały teoretyczne.
 

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.
 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Bożena Piotrowska
Wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej

Ewa Lelo
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Barbara Szeląg
Trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego

Jan Amos Jelinek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogi...