Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi - z uwzględnieniem dzieci z SPP


Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków, oraz umiejętności wykorzystywania w swojej pracy nabytych wiedzy i umiejętności.
 


Liczba godzin dydaktycznych: 8
 Cel szkolenia:

 
-  nabycie nowego narzędzia pracy;
-  pokazanie ruchu jako jednego z ważniejszych środków niewerbalnego wyrażania siebie;
-  ukazanie możliwości oddziaływania tańca, ruchu i muzyki na kreatywne działanie i myślenie;
-  ukazanie szerokiego zasobu form muzyczno-ruchowych, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;
-  doskonalenie i pogłębienie świadomości samego siebie i własnego ciała poprzez przeżywanie muzyki w ruchu improwizowanym, tańcu i działaniach twórczych
 

Przebieg szkolenia:

• Wstęp teoretyczny 
- rola komunikacji niewerbalnej i możliwości opierania się na niej w lepszym rozumieniu zachowań dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój,
- Terapia Tańcem i Ruchem formą wykorzystującą ruch i elementy tańca w procesie rozwoju dziecka.
 
• Ćwiczenia praktyczne /do wykorzystania w swojej pracy/
- obserwacja i analiza ruchu,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu niewerbalnego poprzez taniec, ruch, zabawę oraz rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania,
- stworzenie akceptowalnych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć,
- sposoby rozpoznawania i bezpiecznego wyrażania uczuć,
- odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań,
- poprawa uspołecznienia i interakcji,
- tworzenie spójnej osobowości i integracja psychofizyczna.
 
 

Edukatorzy:

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dodatkowe informacje:

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: płyty CD z muzyką do tańców dla uczestników oraz materiały teoretyczne.
 

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.
 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Trudny rodzic - jak prawidłowo budować relacje

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i za...
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Iwona Zych
Psycholog, pedagog, prowadząca warsztaty rozwojowe

Iwona Majewska-Opiełka
Trener liderów, mówca motywacyjny, psycholog-doradca rozwoju osobowości.