Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach. Wprowadzanie dzieci w świat przyrody-woda i powietrze.
Liczba godzin dydaktycznych: 5-8
Maksymalna ilość uczestników: 25
 Cel szkolenia:

Zdobycie przez uczestników wiadomości na temat właściwości wody i powietrza oraz urządzeń wykorzystujących te właściwości. Metod skutecznego wspomagania rozwoju dzieci poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze. Kształtowanie postawy aktywnego badacza wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych. 
 
 

Przebieg szkolenia:

1.Poznawanie przyrody przez dzieci. Czym jest kształtowanie postawy małego badacza? Metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci przez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.

2.Zapoznawanie dzieci z właściwościami wody (np. wyporność wody, stałość objętości, gęstość płynów). Zapoznawanie dzieci z niektórymi zjawiskami wodnymi (np. zasada naczyń połączonych, mieszanie płynów, ciśnienie wody), urządzeniami wykorzystującymi zasady hydrauliki (np. młyn wodny, wieża ciśnień, pompa wodna, statek, tratwa, wodociąg, oczyszczalnia, studnia). Zaprezentowanie zajęć edukacyjnych i zabaw badawczych, w których można wykorzystać przeprowadzone doświadczenia.

3.Poznawanie właściwości powietrza (np. waga powietrza, giętkość). Zapoznawanie dzieci z niektórymi zjawiskami powietrza (np. ciepłe powietrze unosi się do góry, opór powietrza). Urządzenia wykorzystujące zasady pneumatyki (np. balon, samolot, rakieta, instrumenty muzyczne). Zaprezentowanie zajęć edukacyjnych i zabaw badawczych, w których można wykorzystać przeprowadzone doświadczenia.

4.Czy dzieci przedszkolne mogą odczytywać wykresy i tabele tak jak robią to naukowcy? O kształtowaniu postawy badacza w kąciku pogody. Jak prowadzić obserwacje i  rejestrować dane z obserwacji pogody. 

 

 

Edukatorzy:

Jan Amos Jelinek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na A

Dodatkowe informacje:

Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: Wszystkie materiały potrzebne do zajęć oraz wykonania eksperymentów zapewnia prowadzący zajęcia. 
 
Forma szkolenia:Warsztat (praktyczne działanie słuchaczy) wspierany prezentacją multimedialną. 
 
 
 

Warunki uczestnictwa:

 Ustalenie z organizatorem termiu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?

szkolenie Rad Pedagogicznych
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwi...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Dominik Machał
Dyplomowany Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

Ewa Lelo
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Wanda Kostrzyńska
Edukator z upoważnieniem do prowadzenia autorskich szkoleń rekomendowanych i a...