Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Liczba godzin dydaktycznych: 4/8
Maksymalna ilość uczestników: 30
 Cel szkolenia:

Wyjaśnienie mechanizmu odporności emocjonalnej dzieci i jego znaczenia w sytuacjach trudnych (tj. rozwiązywanie zadań z treścią). Idea hartowania odporności emocjonalnej poprzez gry edukacyjne. Dostarczenie pomysłów na gry dydaktyczne rozwijające umiejętności matematyczne oraz ogólną sprawność intelektualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Kształtowanie umiejętności wykorzystania gier klasycznych (często zapomnianych) dla budowania sprawności intelektualnej dzieci. 
 
 

Przebieg szkolenia:

Wersja krótsza 4 godziny  
 
  1. Sztuka konstruowania gier matematycznych. Podstawowe założenia.
  2. Konstruowanie gier w trakcie zajęć indywidualnych i zespołowych.
  3. Konstruowanie gier opowiadań w ramach zajęć indywidualnych i zespołowych.
  4. Gry matematyczne konstruowane przez dzieci i dla dzieci,
  5. Posługiwanie się gotowymi grami w kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych.

 

Wersja rozszerzona 8 godzin

 

Treści wersji krótszej rozszerzone o:

  1. Posługiwanie się gotowymi grami w kształtowaniu wiadomości i umiejętności matematycznych.
  2. Klasyczne gry przez blokowanie i zbijanie rozwijające umiejętności orientacji w warunkach gry, planowania posunięć i przygotowywania strategii. Gry rozwijające wyobraźnię, wnioskowanie, gry losowe, królewskie i początki gier ekonomicznych.
  3. Metodyka budowania gier strategicznych.
 
Jeśli zamawiający szkolenie uważa, że podstawowe treści z zakresu sztuki konstruowania gier są znane uczestnikom istnieje możliwość przeprowadzenia jedynie treści rozszerzonej szkolenia (obejmuje 4 godziny). 
 
 
 

Edukatorzy:

Jan Amos Jelinek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na A

Dodatkowe informacje:

Materiały dydaktyczne zapewniane przez osobę zamawijącą szkolenie:
- 10 kartek papieru formatu A3
- ołówki i kredki
- rzutnik multimedialny
- stoły zestawione parami, tak aby można było usiąść dookoła stołów
 
Pozostałe materiały (np. plansze do gier, piony, kostki, karty do gry, plansze szarego papieru, płytki, itd.) przygotowuje prowadzący.
Dla uczestników planownay jest zestaw gotowych kart-plansz.
 
UWAGA: Istnieje możliwość ustalenia szczegółowych treści szkolenia. 
 
 
 
 

Warunki uczestnictwa:

Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?

szkolenie otwarte
Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Iwona Zych
Psycholog, pedagog, prowadząca warsztaty rozwojowe

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego