Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi


 Termin: 25 marca 2017 r. 


Liczba godzin dydaktycznych: 10
 


Termin: Sobota, 25 Marca 2017
25 marca 2017 r. (sobota) godz. 9:00-17:00

Miejsce:
 Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Bieżanowska 40, 
30-812 Kraków (Bieżanów) 
Miasto: Kraków

Koszt: 199 zł pln  •   Zgłoś udział

 Koszty uczestnictwa obejmują:
  • koszty operacyjne związane z obsługą logistyczną uczestników;
  • przerwy kawowe;
  • obiad;
  • płyta CD z muzyką do tańców;
  • skrypt materiałów teoretycznych;
  • zaświadczenie uczestnictwa w formie doskonalenia zawodowego. 
 
Organizator nie zapewnia ewentualnych miejsc noclegowych. Jeśli jest taka potrzeba uczestnik rezerwuje je we własnym zakresie.
Koszty dojazdu na szkolenie uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Wolnych miejsc:
Pozostało wolnych miejsc: 5Cel szkolenia:

 

1. Nabycie nowego narzędzia pracy.

2. Pokazanie ruchu jako jednego z ważniejszych środków niewerbalnego wyrażania siebie.

3. Pokazanie ruchu jako elementu leczącego.

4. Ukazanie możliwości oddziaływania tańca, ruchu i muzyki na kreatywne działanie i myślenie.

5. Ukazanie szerokiego zasobu form muzyczno-ruchowych, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

6. Doskonalenie i pogłębienie świadomości samego siebie i własnego ciała poprzez przeżywanie muzyki w ruchu improwizowanym, tańcu i działaniach twórczych.

 

Uczestnicy:

-  mają świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów;

-  potrafią wykorzystać w swojej pracy nabyte wiedzę i umiejętności.

 

Przebieg szkolenia:

 

        1. Wstęp teoretyczny – 2 godziny

- Czym zajmuje się psychoterapia tańcem i ruchem;

- Cele i zadania DMT;

- Gdzie stosuje się DMT;

- Kto może korzystać z metody;

- Efektywność metody;

- Specyfika zajęć;

- Jak wykorzystać elementy Terapii Tańcem i Ruchem w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

         2. Ćwiczenia praktyczne /do wykorzystania w swojej pracy/ - 8 godzin

- Ćwiczenia świadomości ciała, poznanie celów, potrzeb, pragnień, wartości…;

- Ćwiczenia uwrażliwiające na dotyk;

- Improwizacja ruchowa, ruch twórczy;

- Ruch autentyczny;

- Praca z emocjami/złość, agresja, dawanie, branie, stawianie granic, zaufanie, odpowiedzialność, wiara we własne możliwości, komunikacja, pobudzenie kreatywności;

- Zabawowe formy pracy w DMT z dziećmi i młodzieżą;

- Rysunek w Psychoterapii Tańcem i Ruchem

- Tańce w kręgu w DMT

- Elementy muzykoterapii, relaksacji

 


Edukatorzy:

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dodatkowe informacje:

 UWAGA - Uczestników warsztatu prosimy o zabranie wygodnego stroju oraz obuwia zmiennego.
 

Warsztaty uświadamiają ogromną rolę komunikacji niewerbalnej pokazują możliwości jej wykorzystania w lepszym rozumieniu dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: wypełnienie formularza on-line do 21 marca 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.
2. Dokonanie wpłaty 199 zł na podstawie otrzymanej faktury pro-formy. Faktura zostaje wystawiona na podstawie otrzymanego zgłoszenia.

Dane do przelewu
CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671

Kontakt
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.euszkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i z...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

szkolenie Rad Pedagogicznych
Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwi...
NOWOŚĆ

szkolenie otwarte
Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Dominik Machał
Dyplomowany Ratownik Medyczny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.