Nie odnaleziono szkoleniaszkolenie Rad Pedagogicznych
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci p...
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Iwona Majewska-Opiełka
Trener liderów, mówca motywacyjny, psycholog-doradca rozwoju osobowości.

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Monika Lorek
Pedagog,dyrektor sieci przedszkoli "100 Bajek".

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek