Gabriela Fejkiel


Wykwalifikowany trener, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, doktorantka na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie. Obszar jej zainteresowań zawodowych obejmuje rolę środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka oraz wpływ instytucji państwowych na wychowanie.


Szkolenia:Zobacz również:prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Andrzej Peć
Regionalista, pedagog i etnolog, autor publikacji pedagogicznych.

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Gabriela Fejkiel
Trener, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Bożena Piotrowska
Wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...

Wanda Kostrzyńska
Edukator z upoważnieniem do szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania


szkolenie Rad Pedagogicznych
Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Barbara Szeląg
Trener szkoleń kandydatów na ekspertów awansu zawodowego

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Małgorzata Barańska
Rzeczniczka mądrej, przemyślanej,integracji w nauczaniu i wychowaniu.