Tematyka


Wynik wyszukiwania dla: dziecko zdolne


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Ilość szkoleń: 24 - pokaż wyniki dla szkoleń otwartych
Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szkole

Praca z uczniem 6 letnim w szkole

Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji

W poszukiwaniu zimowych inspiracji  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Sposób na nudę  - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak pięknie być razem - warsztaty dla rodziców i dzieci

Jak motywować dzieci?

Prawo wewnętrzne w przedszkolu

Ochrona danych osobowych w przedszkolu

Ruch kadrowy w oświacie

Ocena pracy nauczyciela
Ocena pracy nauczyciela
Funkcja oceny pracy nauczyciela. Wskaźniki pracy dobrego nauczyciela. Znaczenie oceny dla podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej.

autorytet nauczyciela • podstawa programowa • psychologia zarządzania • rozwój osobisty • warsztat pracy nauczyciela • wypalenie zawodowe

Obserwacja zajęć w  nadzorze pedagogicznym
Obserwacja zajęć w nadzorze pedagogicznym
Właściwe analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji pedagogicznej- wykorzystanie wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola.
podstawa programowa • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Uczestnicy kursu nabędą umiejętność zastosowania w praktyce różnych form i metod pracy sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. Będą umieć wspierać zarówno zdolności specjalne, jak i słabsze strony funkcjonowania dzieci, poprzez wykorzystywanie mocnych. UWAGA: Przedszkole może realizować ten nowatorski sposób pracy, jako innowację pedagogiczną.

Inne polecane szkolenie:
"Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka"

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • edukacja matematyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Jak założyć niepubliczne przedszkole?
Jak założyć niepubliczne przedszkole?
Jak pozyskać środki finansowe na rozwój własnej działalności Jak skonstruować własny biznes plan? Jak znaleźć odpowiedni lokal? Jak interpretować prognozy demograficzne? Jak skompletować dokumentację? Jak znaleźć profesjonalny personel?
rozwój osobisty • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Edukacja zorientowana na dziecko
Edukacja zorientowana na dziecko
Ukazanie praktycznych rozwiązań i sposobów w organizowaniu edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka w kontekście uregulowań prawnych.
podstawa programowa • współpraca z rodzicami • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Autonomia dyrektora przedszkola
Autonomia dyrektora przedszkola
Wskazanie praktycznych rozwiązań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego Przykładowe opracowanie ewaluacji wewnętrznej
podstawa programowa • rozwój osobisty • współpraca z rodzicami • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej
Uczestnicy poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów , poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka,
podstawa programowa • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Poznanie sposobów stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dziecka z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka . Wskazanie możliwości połączenia nauki i twórczej zabawy

dziecko zdolne • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w indywidualizacji procesu nauczania - uczenia się, szeroko rozumianej diagnozie i rozpoznawaniu możliwości dziecka
 
 
 
 
 

Inne polecane szkolenie zamknięte:
"Wielointeligentna edukacja dla dziecka"

dziecko zdolne • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Uczestnicy zapoznają się z emocjonalnymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i sposobami podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci na sytuacje pełne napięć
edukacja matematyczna • dziecko zdolne • dziecko z SPE • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

Każdy może być aktorem
Każdy może być aktorem
Ukazanie teatru jako doskonałego narzędzia do realizacji zadań poznawczych i wychowawczych jakie stoją przed nowoczesną edukacją. Wykorzystanie technik teatralnych w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

szkolenie Rad Pedagogicznych
Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

szkolenie Rad Pedagogicznych
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka

szkolenie Rad Pedagogicznych
Wykorzystanie różnych form tańca, ruchu i zabawy
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Agnieszka Lasota
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Certyfikowany Nauczyciel Jogi dla dzieci...

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka