Nie odnaleziono szkoleniaszkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dzieć...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Ewa Lelo
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Monika Zatorska
Dyrektor pierwszej w Polsce SZKOŁY GARDNEROWSKIEJ

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek