Ewa Zielińska


Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Współautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, pakietów pomocy i zabawek edukacyjnych dla dzieci oraz artykułów dla rodziców. Wspólnie z prof. Edytą Gruszczyk-Kolczyńską prowadzi badania nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia dzieci w warunkach przedszkola.

Zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli przedszkola poprzez wykłady i warsztaty. Autorka i współautorka ponad 40 artykułów metodycznych. Jej działalność przyczyniła się do zmiany rzeczywistości przedszkolnej w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza edukacji matematycznej.


Szkolenia:Zobacz również:prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Andrzej Peć
Regionalista, pedagog i etnolog, autor publikacji pedagogicznych.

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Gabriela Fejkiel
Trener, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Bożena Piotrowska
Wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...

Wanda Kostrzyńska
Edukator z upoważnieniem do szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania


szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

szkolenie Rad Pedagogicznych
Storyline - opowieść w jednej linii

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Monika Zatorska
Dyrektor pierwszej w Polsce SZKOŁY GARDNEROWSKIEJ

Wanda Kostrzyńska
Edukator z upoważnieniem do szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania