Katalog szkoleń


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka

Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi dla dzieci.

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Warsztat poprzez dużą dawkę ćwiczeń  muzyczno-ruchowych dostarczy okazji do rozwijania zdolności twórczego myślenia i działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i  zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi
Warsztaty kształtują świadomość terapeutycznego odczytywania sygnałów od wychowanków, oraz umiejętności wykorzystywania w swojej pracy nabytych wiedzy i umiejętności.
 

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • wspomaganie rozwoju


szkolenie Rad Pedagogicznych
Storyline - opowieść w jednej linii

szkolenie Rad Pedagogicznych
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z Zespołem Aspergera
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Ewa Jakacka
Prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu...

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...