Katalog szkoleń


Szkolenia Rad Pedagogicznych


NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci p...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i z...
NOWOŚĆ

szkolenie otwarte
Odimienna Metoda Nauki Czytania
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz
Psycholog kliniczny dziecięcy,dyrektor Instytutu Psychologii UG

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor