Katalog szkoleń


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i zajęć indywidualnych

Wykorzystanie różnych form tańca, ruchu i zabawy
Wykorzystanie różnych form tańca, ruchu i zabawy
Warsztaty przekazują duży zasób zabaw ćwiczeń i form muzyczno-ruchowych, stanowiących istotny czynnik rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego i emocjonalnego dziecka wchodzącego w wiek szkolny.

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwijających

Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)


szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i za...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z Zespołem Aspergera

szkolenie Rad Pedagogicznych
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dzieć...
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Piotr Kaja
Kompozytor, aranżer, muzyk, współautor Nowej Podstawy Programowej

Agnieszka Kozdroń
Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek

Katarzyna Kiwior
Nauczyciel muzyki, umuzykalnienia, rytmiki,kształcenia słuchu z teorią.