Katalog szkoleń


Szkolenia otwarte


Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi

Odimienna Metoda Nauki Czytania

Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Twórcze zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...

szkolenie Rad Pedagogicznych
O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyjnego u dzieci.
NOWOŚĆ

szkolenie otwarte
Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Jan Amos Jelinek
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Katedrze Pedagogi...

Ewa Lelo
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego

Małgorzata Barańska
Rzeczniczka mądrej, przemyślanej,integracji w nauczaniu i wychowaniu.

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego