Katalog szkoleń


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Śpiewające warsztaty

Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogólną sprawność intelektualną dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.

Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szkole

Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - część II


szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Aspergera w ujęciu pracy w grupie i za...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u ...
NOWOŚĆ

szkolenie otwarte
Odimienna Metoda Nauki Czytania

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Monika Lorek
Pedagog,dyrektor sieci przedszkoli "100 Bajek".

Dariusz Okrzesik
Psycholog, oligofrenopedagog, lider International Sherborne Cooperation

Bożena Michalska
Ekspert z listy ministerialnej do spraw awansu zawodowego