O Akademii


AKADEMIA EDUKACJI powstała w marcu 2009 r. na bazie ośmioletniego doświadczenia Centrum Edukacyjnego BLIŻEJ PRZEDSZKOLA oraz ekspertów współpracujących z miesięcznikiem "BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja. Jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli specjalizującą się w szeroko pojętej edukacji małego dziecka.

Akademia Edukacji dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą edukatorów, wykładowców, specjalistów - praktyków, współpracuje z uczelniami wyższymi w całym kraju.

Wyznacznikiem skuteczności działań Akademii Edukacji są:


Podstawowymi celami działalności Akademii Edukacji są:
  1. Organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracowników jednostek samorządów terytorialnych zarządzających oświatą, służb np. mundurowych (strażnicy miejscy, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni), które mają w swojej działalności statutowej zadania związane z edukacją i profilaktyką oraz innych osób zajmujących się edukacją i profilaktyką
  2. Promowanie nowoczesnych metod zarządzania w edukacji
  3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metodyki nauczania, organizacji, zarządzania w edukacji
  4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki oraz zarządzania i organizacji w edukacji
  5. Wspieranie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorcami; tworzenie struktur partnerstwa na rzecz edukacji,
  6. Podnoszenie kompetencji kadr placówek oświatowych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej i innych
  7. Promocja nowatorskich kierunków i formuł kształcenia, w tym dla przedmiotów takich jak edukacja europejska, ekonomiczna, ekologiczna, obywatelska, itp.
  8. Rozpowszechnianie nauczania języków obcych i edukacji wielokulturowej
  9. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogizacji rodziców

Akademia Eukacji realizuje swoje cele poprzez:

Akademia Edukacji w liczbach 
 
Ponad 9 tys. uczestników szkoleń i konferencji
130 placówek z całej Polski skorzystało ze szkoleń dla Rad Pedagogicznych
Ponad 1200 przeprowadzonych godzin dydaktycznych
30 edukatorów
 
I cały czas się rozwijamy!
 

szkolenie Rad Pedagogicznych
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i z...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Praca z uczniem 6 letnim w szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - część II

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Wanda Kostrzyńska
Edukator z upoważnieniem do szkoleń z Odimiennej Metody Nauki Czytania

Dorota Kamińska
Certyfikowany Trener TOCFE. Pedagog, neurologopeda, nauczyciel akademicki i ed...

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Gabriela Fejkiel
Trener, absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej