O Akademii


AKADEMIA EDUKACJI powstała w marcu 2009 r. na bazie ośmioletniego doświadczenia Centrum Edukacyjnego BLIŻEJ PRZEDSZKOLA oraz ekspertów współpracujących z miesięcznikiem "BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja. Jest Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli specjalizującą się w szeroko pojętej edukacji małego dziecka.

Akademia Edukacji dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą edukatorów, wykładowców, specjalistów - praktyków, współpracuje z uczelniami wyższymi w całym kraju.

Wyznacznikiem skuteczności działań Akademii Edukacji są:


Podstawowymi celami działalności Akademii Edukacji są:
  1. Organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów zajmujących się edukacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracowników jednostek samorządów terytorialnych zarządzających oświatą, służb np. mundurowych (strażnicy miejscy, policjanci, strażacy, ratownicy medyczni), które mają w swojej działalności statutowej zadania związane z edukacją i profilaktyką oraz innych osób zajmujących się edukacją i profilaktyką
  2. Promowanie nowoczesnych metod zarządzania w edukacji
  3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie metodyki nauczania, organizacji, zarządzania w edukacji
  4. Rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie dydaktyki oraz zarządzania i organizacji w edukacji
  5. Wspieranie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą, sektorem pozarządowym oraz przedsiębiorcami; tworzenie struktur partnerstwa na rzecz edukacji,
  6. Podnoszenie kompetencji kadr placówek oświatowych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej i innych
  7. Promocja nowatorskich kierunków i formuł kształcenia, w tym dla przedmiotów takich jak edukacja europejska, ekonomiczna, ekologiczna, obywatelska, itp.
  8. Rozpowszechnianie nauczania języków obcych i edukacji wielokulturowej
  9. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogizacji rodziców

Akademia Eukacji realizuje swoje cele poprzez:

Akademia Edukacji w liczbach 
 
Ponad 9 tys. uczestników szkoleń i konferencji
130 placówek z całej Polski skorzystało ze szkoleń dla Rad Pedagogicznych
Ponad 1200 przeprowadzonych godzin dydaktycznych
30 edukatorów
 
I cały czas się rozwijamy!
 

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna

szkolenie Rad Pedagogicznych
Trudny rodzic - jak prawidłowo budować relacje
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w pr...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Ewa Zielińska
Współautorka programów edukacyjnych z zakresu wczesnej edukacji dziecka

Agnieszka Czeglik
Dyrektor przedszkola, nauczyciel akademicki

Katarzyna Niemiec
Zainteresowania skupia wokół przyswajania języka obcego przez małe dziecko...

Iwona Majewska-Opiełka
Trener liderów, mówca motywacyjny, psycholog-doradca rozwoju osobowości.